-10% rabatu do końca miesiąca z kodem: NEW10

Regulamin sklepu

INFORMACJA ZWIĄZANA Z COVID-19

 

Szanowni Klienci, w związku z obecną sytuacją, uprzejmie informujemy, że opcja odbioru osobistego jest zawieszona do odwołania. Jedynymi formami otrzymania zakupionych w naszym sklepie produktów są, wysyłka kurierska lub paczkomat.

Z góry przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiamy serdecznie - brachole.pl 

 

§1 Postanowienia ogólne


  1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
  2. Właścicielem Sklepu jest: Brachole Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa, Nip 7011169870, REGON 526711366  email: sklep@brachole.pl
  3. Numer telefonu kontaktowego w sprawie zamówień 664 304 805, czynny w godzinach 8-15, w dni robocze od poniedziałku do piątku 
  4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2 Zamówienia


1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Wszystkie zamówienia złożone w sklepie, opłacone i pobraniowe przechodzą do realizacji na dzień następny (roboczy). Czas realizacji zamówienia do jego wysyłki podany jest zawsze w dniach roboczych. 

 

§3 Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Zlecenia indywidualne wymagają pełnej przedpłaty na konto bankowe.

5. Wysyłki, wymiany oraz odbiór osobisty, obsługujemy pod adresem Brachole  03-893 Warszawa ul. Bukowiecka 67

6. Konto do wpłat przelewem PLN: SANTANDER 82 1090 1753 0000 0001 5600 6627  

 

§4 Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w firmie.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Przesyłki realizowane są w terminie określonym w informacji zamieszczonej przy produkcie, podanej w dniach roboczych od 2 do 7 . Termin w wyjątkowych sytuacjach, może wydłużyć się o 3 dni robocze. następnie zamówienie wysyłanie jest do Klienta, pod wskazany w formularzu adres. Zazwyczaj czas dostawy na terenie RP wynosi od 1-3 dni roboczych, w zależności od firmy wysyłkowej.

5. W przypadku produktów indywidualnych wykonywanych na zlecenie Klienta, Sklep ma prawo do odmówienia przyjęcia zwrotów, wymiany na inny rozmiar oraz nie uwzględniania reklamacji, jeżeli błąd leży po stronie Klienta. 

 

§5 Reklamacje


1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Zdjęcia oraz wizualizacje 3D są wyłącznie poglądowe i mogą różnić się od gotowego produktu, związane jest to m.in. z ustawieniami indywidualnymi (kolorów, kontrastów czy nasycenia) na różnych monitorach, rozmiarami asortymentu, modelami, ułożeniem materiału, typem sylwetki itp. W/w nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku produktów higienicznych np. maseczki, przy doborze prosimy patrzeć przede wszystkim na wymiary. Produkty higieniczne nie podlegają zwrotowi ani wymianie zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta. 

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji, dołączony dowód zakupu oraz "oświadczenie o zwrocie towaru".

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

8. Podstawą przyjęcia zwrotu jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu. Koszty przesyłki ponosi Klient.

9. Wyjątek stanowią produkty higieniczne np. maseczki. Przy doborze prosimy patrzeć przede wszystkim na wymiary. Produkty higieniczne nie podlegają zwrotowi ani wymianie zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta.

 

§7 Wymiana

1. W przypadku zakupu niewłaściwego rozmiaru, Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu. O chęci wymiany, Klient zobowiązany jest poinformować Sklep mailowo (powołując się na numer zamówienia) w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie do 7 dni, od poinformowania Sklepu o wymianie. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji a do przesyłki powinno być dołączone "oświadczenie o wymianie" oraz dowód zakupu (paragon / faktura).

3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie do 14 dni roboczych od sprawdzenia towaru, Sklep wysyła Klientowi produkt w innym rozmiarze, wskazanym w oświadczeniu o zwrocie.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punktach 1 i 2, oświadczenie o wymianie jest bezskuteczne, towar nie podlega wymianie, a Sklep nie odsyła Klientowi otrzymanych produktów. Możliwy wyłącznie odbiór osobisty.

6. Podstawą wymiany jest dołączenie przez Klienta dowodu zakupu. Koszty przesyłki związanej ze zwrotem i ponownym odesłaniem ponosi Klient.

7. Wyjątek. W przypadku projektów zawierających grafiki indywidualne, imienne, klubowe lub inne dedykowane, Klientowi nie przysługuje możliwość wymiany zgodnie z art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta.

8. Wyjątek stanowią produkty higieniczne takie jak np. maseczki. Przy doborze prosimy patrzeć przede wszystkim na wymiary. Produkty higieniczne nie podlegają zwrotowi ani wymianie zgodnie art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta. 

 

§8 Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie z RODO.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9 Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 UWAGA!  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

 

 

 

(aktualizacja z dnia 01.10.2022 r.)

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl